top of page

4. Tarongina

Nom de la planta:

  • Català: Tarongina

  • Castellà: Melissa

  • Anglès: Lemon Blam

 

Classificació científica:

Regne:  Plantae

Divisió: Magnoliophyta

Classe:   Magnoilopsida

Ordre:  Lamiales

Família:  Laminaceae

Gènere:  Melissa

Espècie:  M. Officinalis

 

Descripció:

  • Tipus de planta: Espermatòfit, Angiosperma, Dicotiledònia

  • Estrat on es troba:  Estrat arbustiu

  • Descripció física:  És una planta perenne. Pot arribar a fer 150 cm. d’alçada. La tija és recta i ascendent, quadrangular, ramificada i lleugerament pilosa, creix anualment, ja que mor a l'hivern però les arrels són perennes i torna a créixer.

Les fulles són peciolades, de forma oval, romboïdal o fins i tot cordiforme, amb el marge  dentat i oposades entre si, i fan de 3 a 7 cm, encara que són més petites les superiors. També  són piloses pel costat de l'anvers, tenen l'àpex agut, la inserció a la tija és cordada i la disposició a la fulla és de forma verticil·lada. Són de color verd, en general més fosc a l'anvers i més clar al revers i desprenen una aroma característica de llimona. Les inflorescències surten a les aixelles o els angles de les fulles amb la tija, i amb disposició verticil·lar exactament igual que les fulles, en grups d'entre 6 a 10. Tenen el pedicel curt (de 2 a 6 mm), la corol·la corbada cap a dalt i eixamplada a la part superior, és bilabial amb el llavi superior recte i bilobulat i l'inferior trilobulat. El calze té tretze nervis i també és bilabial però a l'inrevés, amb el llavi superior de tres dents i l'inferior de dos. La corol·la és dues vegades més llarga que el calze, mesurant la primera de 8 a 12 mm. La planta és monoica i té la flor hermafrodita, per tant, trobem en una mateixa peça floral l'androceu i el gineceu. A l'androceu trobem quatre estams didínams, és a dir, dos d'ells són llargs i els dos restants curts i es troben fusionats a la corol·la, de forma inclusa. El gineceu és bicarpel·lar però amb un envà al mig, de forma que sembla que tinguin quatre carpels, també trobem l'ovari súper. El fruit que es forma és una càpsula, però igual que amb els carpels, es divideix en quatre parts anomenades núcules.

  • Distribució geogràfica: És originària del sud-oest d'Europa, la regió occidental d'Àsia i el Nord d'Àfrica.

  • Hàbitat: L’acostumem a trobar a comarques marítimes, que tenen clima marítim amb condicions temperades i humides i estius calents i secs. Així la trobem des de l'Alt Empordà fins al Montsianès, i cercant humitat i zones plujoses ascendeix fins al Ripollès, al Berguedà, a l'Alt Urgell, a la Segarra, a les Muntanyes de Prades i al Montsant.

  • Quan floreix:  Floreix a l’estiu. Entre abril i juliol.

  • Autòctona:

               

Ubicació al pati: Jardinera C/ Germana Victòria i Jardinera C/ Lurdes.

bottom of page