top of page

Coneixem el pati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curs 2015-2016 el nostre Pla d'Acció va girar al voltant del pati, volíem que els nens i nenes a través de diferents accions el coneguessin, el respectessin i en gaudissin. Volíem aconseguir entre tots un pati on poder jugar, aprendre, sortir-hi a treballar, llegir, pintar... en definitiva, volíem augmentar-ne les seves possibilitats. El pati és un espai educatiu privilegiat amb un immens potencial pel que fa als seus beneficis educatius.

Les accions proposades a cada etapa van ser les següents:

 

A educació infantil: Què m'ofereix el pati de l'escola?

A través de diferents preguntes, que es realitzaran en els espais de conversa, sobre coses que pensen i coses que fan al pati els nens i nenes, obtindrem informació per conèixer les relacions, les activitats, les preferències, les possibilitats i les percepcions que el pati de l’escola ofereix als nostres alumnes.

 

A cicle inicial: Construcció d’un racó de plantes aromàtiques al pati de l’escola.

Poder construir un racó de plantes aromàtiques en una part del pati. Amb torratges amplies i accessibles als alumnes i separacions de tanques de fusta per poder penjar torratgetes. Un racó d’observació i seguiment del creixement de les diferents plantes. Amb cartells específics de les característiques més destacades de cada planta.

A l’aula també es podria fer un treball més concret de cada tipus de planta i de quins podrien ser els seus usos en la vida quotidiana.

S’utilitzarien algunes sessions de treball per tal de poder fer el seguiment del racó. S’assignarien uns responsables i ells serien els encarregats de vetllar pel bon funcionament del racó.

 

A cicle mitjà: Ecomoviment 

A partir de bidons i material reciclats, els nens i nenes de Cicle Mitjà els decoraran i pintaran per convertir-los en objectes de percussió que posarem en un racó del pati per donar una alternativa de joc amb un racó sensorial i musical.

 

A cicle superior: Plantada d'arbres

Aprofitant la unitat didàctica del “Medi Ambient” a 5è, proposem una activitat de plantada d’arbres per tal d’aconseguir gaudir d’un pati amb ombres i amb elements naturals que ajudin a millorar-ne l’aspecte.

 

A 1er d'ESO: Conèixer les plantes i arbres que hi ha al pati 

S’aprofitarà la realització del tema “Els vegetals” a 1r d’ESO per tal de conèixer les espècies d’arbres i plantes que tenim al pati, saber a quin tipus d’ecosistemes viuen a la natura, si són plantes i arbres autòctons o al·lòctons. Saber-ne el nom científic (anteriorment haurem treballat el nom científic) i el seu significat (ens ho vindran a explicar els alumnes de 4t ESO que fan Llatí). Un cop trobada tota la informació, elaboraran unes targetes que s'enganxaran a un suport posat al costat de la planta o arbre per tal de que tothom ho pugui saber.

 

A 4t ESO: Troba el significat del nom científic de les plantes i arbres del pati.

A partir del treball realitzat per els alumnes de 1r d’ESO descobrint quins arbres i plantes tenim al pati, els alumnes de 4t d’ESO de la matèria de Llatí buscaran el significat del nom científic, a més de les seves possibles aplicacions. Un cop finalitzada la recerca ho aniran a explicar als alumnes de 1r d’ESO.

 

A 4t ESO: Construcció dels suports on s'hi enganxaran les targetes amb la informació de cada planta o arbre.

Els alumnes de 4t d'ESO de la matèria Tecnologia aplicada construiran els suports on s'hi enganxaran les targetes amb la informació de cada planta o arbre mitjançant material reciclat (diferents parts de cadires velles, bastons de fusta o d'alumini).

 

bottom of page