top of page

REDUÏM ELS RESIDUS

Aquest va ser el primer Pla d'Acció fet per l'Escola després de passar a formar part del col·lectiu d'escoles verdes de Catalunya. El Pla d'acció havia de durar 3 cursos, vam pensar doncs que, per començar, treballar tots els aspectes relacionats amb la reducció dels residus era una bona manera de celebrar el fet de passar a ser una escola verda de cap a peus.

Algunes de les actuacions pensades es es van fer durant els tres cursos, altres només en un curs específic i fins i tot alguna encara es continua fent a dia d'avui.

A continuació teniu el seguit d'actuacions que es van dur a terme durant els tres cursos.

1. On ho llenço?

Curs: Educació Infantil

Descripció : On ho llenço? És el títol de la unitat didàctica que pretén que els nens i nenes facin un bon ús del paper. A través de les diferents activitat volem ensenyar als infants a estalviar paper i a no utilitzar un paper nou cada vegada que els vingui de gust fer un dibuix, la problemàtica dels residus i la importància de les tres erres.

2. Les 3 R 

Curs: Cicle Inicial

Descripció: Conèixer el significat de les tres R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar. Sensibilitzar en la importància del reciclatge dels materials. Investigar quins materials es recullen selectivament a l'escola. Participar en la reducció, reutilització i recollida selectiva de residus de l'escola per contribuir a l'estalvi el reciclatge, i la conservació del medi. Conèixer la importància del reciclatge de deixalles fent-ne ús a l'aula de materials reciclats.

3. El dia de la Terra

Curs: Cicle Inicial

Descripció: Parlem dels símptomes i solucions als problemes del planeta terra. Què li passa (problema de generació i reciclatge de residus) i com hi podem contribuir. Els alumnes prenen consciència que és una tasca a realitzar per tots des de qualsevol lloc del planeta. Tots el nens i nenes del món tenen una tasca conjunta: salvar el planeta.

4. Paper reciclat

Curs: Cicle Mitjà

Descripció: Agafarem paper de diari, el trinxarem i el deixarem en remull un parell de dies. Després el triturarem fent servir una batedora. Hi barrejarem cola d’empaperar i el deixaren reposar. El posarem en motllos i el premsarem perquè perdi l’aigua. Quan estigui sec l’utilitzarem per fer la tapa del nostre àlbum. Fomentarem la reutilització del paper a l'aula  i l'ús del paper reciclat.

5. Reutilització d'envasos de plàstic

Curs: Cicle Mitjà

Descripció: Demanar als nens que portin ampolles de plàstic de casa de diferents mides i colors.

Presentar alguns models de làmpades i objectes decoratius per tal d’estimular la creativitat i imaginació i motivar als nens a crear objectes nous a partir dels materials recollits. Aquests objectes es poden utilitzar com a decoració de l’Escola, de la carrossa de Carnestoltes o de l’aplec del Castell.

 

6. Construcció i manteniment d'un compostador escolar

Curs: Cicle Superior i 3r d'ESO

Descripció: Part de l'alumnat de 3r d'ESO construirà un compostador per tal de poder-hi tirar les restes de males herbes de l'hort i pati de l'Escola. Per altra banda, els alumnes de Cicle Superior també ho aprofitaran per llençar les restes de fruita al compostador i fer-ne un seguiment de la transformació de la matèria orgànica en compost: mesurant temperatura del compost, humitat, mida de les partícules, observació amb les lupes binoculars.

Aquest compostador s'ubicarà a costat de l'hort per tal de que tot l'adob generat pugui servir per l'hort de l'Escola.

7. La contaminació de l'aigua

Curs: 1r d'ESO

Descripció: Mitjançant un joc virtual anomentat "Jocs de l'aigua" l'alumnat haurà d'anar aconseguint respondre correctament les diferents activitats relacionades amb el malbaratement de l'aigua potable. Aquesta activitat servirà per conscienciar a l'alumnat de la importància de fer un bon ús d'aquest recurs tant preuat i escàs.

 

Si t'ha picat la curiositat, clicant al botó següent hi podràs jugar!

8. Fonts d'energies renovables

Curs: 2n d'ESO

Descripció: Mitjançant alguns exercicis ràpids i dinàmics s’intentarà esbrinar quins són els coneixements previs que l’alumnat té (d’on partim) del tema a treballar. Seguidament se’ls hi donarà un text que tractarà les fonts d’energia renovables (energia de l’aigua, energia solar, energia del vent, energia de la biomassa, energia geotèrmica, energies de els marees...) i l’alumnat, amb la supervisió del professor, n’hauran d’extreure la informació més important per tal d’omplir una taula on se’ls hi demanarà la definició, la manera com s’extreu, els avantatges i els inconvenients de cadascuna de les fonts d’energia renovables. A continuació, l’alumnat es reunirà en grups de 3 i amb tota la informació extreta del text hauran de discutir quina seria la millor font d’energia renovable per generar electricitat pels habitats de Tona. Hauran de tenir en compte també, la ubicació del poble, nombre d’habitants, clima...Per últim, cada grup haurà d’exposar a la resta de la classe les conclusions a què han arribat i explicar el perquè de cada una d’elles.

Es procurarà que hi hagi alguna acció final per part de cada grup desprès del projecte: instal·lació d'una placa solar, un petit aerogenerador...

També es pot complementar aquest projecte amb una Ecoauditoria Energètica al centre.

9. Les herbres remereies

Curs: ESO

Descripció: Aprofitant el nostre entorn i cultura, consistiria en fer una sortida dins el municipi de Tona i fer una recerca de les plantes que tenen propietats medicinals. Identificació, utilitats, com es fa servir...

10. La cursa del residu

Curs: Tots els cursos de l'Escola

Descripció: Durant una setmana cada grup classe, a les 16:45h fa una filera de residus reciclables que ha recollit. S'apunta a la pissarra la longitud, i a la cartellera dels alumnes la puntuació de cada grup i el global. Després els delegats verds porten les 3 fraccions ( reciclable, orgànic i rebuig) als contenidors. Al que té la puntuació més baixa, guanya!! (ha generat menys residus) i rep un obsequi sostenible (tipus boc and roll, etc). Es podria fer el primer i últim trimestre. Es pot treballar en mates (unitats mesura m, kg) anglès (noms materials), física (kg, Co2 transport), Tecno (reutilització).

11. Apadrinem un residu selectiu

Cursos: Tots els cursos d'Educació Primària i ESO

Descripció: Durant una setmana, els 10 cursos (primària i eso) apadrinen una paperera del pati cada una identificada amb el curs. S'hi posen bosses de 3 colors diferents: blau, marró i negre. Durant una setmana, en dies alternatius, els delegats verds del A i B, “apadrinen” la paperera durant l'hora del pati per que no vingui cap intrús (residu que no correspon a la selecció). Al acabar el pati, els professors responsables passaran a supervisar i sobre una puntuació de 10 restaran per cada material que no correspongui al color de la bossa. A la cartellera dels alumnes s'acumularà la puntuació. La classe guanyadora gaudirà d'un esmorzar verd (tipus coca i xocolata... sense embolcalls).

12. La dieta mediterrània

Cursos: Tots els cursos i famílies de l'Escola.

Descripció: Es tractaria de fer una xerrada col·loqui a la qual es podria convidar un expert; metge, nutricionista...de la matèria. En aquesta trobada, a més de explicar en què consisteix la dieta mediterrània, s’explicaria el beneficis de seguir una dieta saludable al llarg dels anys.

Com es pot portar a terme una dieta equilibrada, basada en la cultura mediterrània?

S’obriria un torn de preguntes per tal d’aclarir dubtes.

Aquesta xerrada es podrà complementar amb una segona que incorpori aspectes ambientals derivats del nostre tipus d'alimentació: conseqüències de l'ús industrial de l'oli de palma, del consum abusiu de la carn...

13. Base de dades de les diferents activitats educatives ambientals curriculars

Descripció: Es tractaria de fer una base de dades única i actualitzable, on llistar tots els continguts mediambientals que el currículum de totes les matèries contempli. Reflexar de manera sintetitzada a quines àrees i cursos es donen aquests continguts, i constatar les mancances i repeticions en matèria  de medi ambient es donen a l’escola. L’objectiu últim ha de ser fer una millor distribució d’aquests continguts curriculars.

bottom of page