top of page

   Els delegats/des verds/des 

TASQUES DEL DELEGAT/DA VERD/A
- Ser el representant del seu grup classe.
- Presentar propostes de millora ambientals per l’escola.
- Comunicar als companyes/s de classe les decisions preses a les AV i/o CA.
- Comunicar a l'Assemblea Verda i/o al Comitè Ambiental les idees dels companyes/s de classe.
- Vetllar per la realització de les tasques mínimes de cada classe (reciclar, generar el mínim de deixalles possibles, respecte entorn...)
AQUESTS SÓN ELS NOSTRES
DELEGATS/DES VERDS/DES!
 
P3
A) Paula Cuyàs / Martí Palomares
B) Índia Díaz / Max Peytibi
P4
A) Queralt Casanovas / Jana Monells
B) Alba Giménez / Rayan Al Hammouti
P5
A) Vània Sagalés / Ona Santamaria
B) Carla Moya / Simon Milani
1r
A)  Nil Martorell / Mar Benet
B) Pau Fuentes / Emma Molina
2n
A) Adam Mir / Júlia Farrés
B) Pol Monells / Abril Obama
3r
A) Pau Terns / Alexia Fernández
B) Ainoha Angel / Cesc Naval
                 4t                  
A)  Laura Altimir / Júlia Suñol
B) Laia Viñuela / Ariadna Casanovas
A) Clàudi Granados / Oriol Lòpez
B) Marc Cuenca / Martí Cos
A) Genís Ricardo / Guillem Blancafort
B) Paolo Zanichelli / Sheila Montilla
1r ESO
A)  Miquel Lechón / Danil Romera
B)  Biel Serra / Martí Carrasco
2n ESO
A) Lucía García / Martina Tordera
B) Joana Noriega / Gemma Baqué
3r ESO
A)  Oussama Maymouni / Izar Díaz
B)  Eric Vilardell / Xevi Escribano
4t ESO
A) Lídia Roigé / Judit Pardo
B) Clàudia Prat / Gil Farràs

reduïm  reciclem  reutilitzem

r  e  s  p  o  n  s  a  b  i  l  i  t  a  t

bottom of page