top of page

Els Delegats Verds de tota l'Escola, juntament amb tot l'Equip d'Escola Verda es troben


El passat dilluns dia 27 de Febrer, els Delegats Verds de l'Escola es van trobar amb els seus Dinamitzadors per decidir el Decàleg de Bones Pràctiques per quan anem d'excursió. Posteriorment, es va portar al Comitè Ambiental on es va aprovar per unanimitat.


A partir d'ara, quan anem d'excursió haurem de tenir en compte aquest Decàleg i així, donar un cop de mà al mediambient!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page