top of page

Encara no has firmat la ILP?Els membres assistents en el 2n Comitè Ambiental, realitzat el passat 18 de febrer, van decidir que per donar una última empenta a la recollida de signatures perquè pugui tirar endavant la Llei d'etiquetatge i traçabilitat dels béns de consum muntarien unes parades a l'escola els dies 5, 8 i 11 de març per tal de que, tot pare o mare que encara no hagi signat ho pugui fer.La iniciativa ha tingut un gran èxit i s'han recollit un munt de firmes!
També t'enllacem el vídeo explicatori:

Els dies escollits són els següents:

- Dimarts 5 de març a les 13h i a les 17h

- Divendres 8 de març a les 13h

- Dilluns 11 de març a les 13h i a les 17h


T'hi esperem! La teva firma val molt!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page