top of page

El poder dels verds!


El pla d'acció d'enguany anomenat EL PODER DELS VERDS pretén motivar, donar idees i ajudar a que tot delegat verd i alumne de l'escola s'impliqui de manera molt més activa en les activitats relacionades amb escola verda.


Per tal de donar una primera empenta, vam convidar a l'Eskamot Verd de l'escola Sant Ramon Nonat de Barcelona perquè vingués a fer una dinàmica amb els nostres delegats verds i així impregnar-los de la seva energia verda. Un cop finalitzada la dinàmica es va fer sortir a tota l'escola al pati, allà es va llegir el manifest que s'havia treballat durant la dinàmica i per finalitzar, cadascú va llançar a l'aire un avió de paper amb un missatge mediambiental ben motivador!


Esperem que això només sigui el principi de ... LA REVOLUCIÓ VERDA!


A continuació podeu veure el vídeo resum de l'activitat.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page